Sıkça Sorulan Sorular

Obezite Sıkça Sorulan Soruları Sizler için derledik

Tüp Mide Ameliyatı Nedir?

Tüp mide ameliyatında mide cerrahi işlemle bir tüp haline getirilir. Sindirim sisteminde bu sistemin hemen hemen bütün organları boru şeklindedir. Yemek borusu, bağırsaklar, hepsi ince uzun borular şeklinde organlardır. Bu sistemde bir istisna olan mide daha çok gıda alabilmesi ve depo oluşturması için kese şeklindedir. Ameliyatla midenin büyük bir kısmı geri dönüşü olmayacak şekilde çıkarılır yemek borusunun devamı ve bağırsaklarla devam eden bir sistem haline getirilir. Mideye bir tüp veya başka bir yabancı cisim yerleştirilmez.
Tüp mide ameliyatının tek sonucu midenin hacminin küçültülmesi değildir. Mide küçültülerek tüp şekline getirilirken mideden salgılanan açlık hormonu üzerinde de ciddi etkisi vardır. Yemeğe karşı istek ciddi şekilde azalır, beyin daha az açlık hisseder yani tüp mide ameliyatı sadece mekanik etki değil hormonal etki de oluşturur.

Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Yapılır?

  • Tüp mide ameliyatı genel anestezi altında yapılır.
  • Tüp mide ameliyatı genelde kapalı yani laparoskopik yöntemlerle yapılır. Doktora ve hastaya göre tek delikten veya 4-5 delikten yapılabilir. Delikler çok küçük olduğu için estetik anlamda ileride sorun yaratmaz.
  • Ameliyat esnasında  hata yapıp mideyi çok küçültmemek için yemek borusunun çapı kadar mide girişine bir kalibrasyon tüpü yerleştirilir. Bu kalibrasyon tüpü sayesinde mide yemek borusunun devamıymış gibi küçültülürken aşırı darlık ve tıkanma oluşması önlenir.
  • Damarlanma ve kanamayla ilgili önlemler alındıktan sonra mide özel kesici ve kapatıcı aletlerle (zımbalama) boydan boya kesilir.
  • İşlem bittikten sonra ameliyatın başında konulan kalibrasyon tüpü çıkartılır.
  • Ameliyat sırasında bir veya birden fazla farklı teknikle kaçak olup olmadığı test edilir. Benzer testler ameliyat sonrasında da yapılabilir.

Tüp Mide Ameliyatı Hangi Hastalar İçin Uygundur?

Tüp mide ameliyatı morbid obez hastalar için uygulanan cerrahi teknikler arasında en çok tercih edilen yöntemdir. Kontrol altına alınamayan diyabet veya ileri derece reflü problemi olan obezite hastalarında tüp mide ameliyatı tavsiye edilmemektedir. Obeziteden ziyade diyabet hedefte ise daha etkili yöntemlerin olduğunu söyleyebiliriz. Tüp mide ameliyatını ileriki zamanlarda diğer ameliyat tekniklerine dönüştürebiliriz. İkinci bir cerrahi ile tüp mideyi mide bypası veya Duodenal Switch gibi metabolik cerrahi tekniklerine dönüştürmek daha rahat ve kolay bir yoldur.

Tüp Mide Ameliyatı Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüp mide ameliyatından önce hastalar çok büyük tetkiklerden geçer. Tüp mide ameliyatına engel olabilecek mide ülseri, kalp rahatsızlığı gibi sorunların olup olmadığına bakılır. Önce ameliyata engel sorunlar ortadan kaldırılarak hasta cerrahiye uygun hale getirilir. Bazen cerrahi öncesi uygulanan bu tedaviler aylarca sürebilir. Bunun yanında diyet uzmanları, psikoloji ve psikiyatri uzmanları da hastayı kontrol edip ameliyata uygun olup olmadığına karar verir. Önemli olan hastanın obezite ameliyatına problem olmadan girmesidir.
Hasta genelde ameliyat günü hastaneye yatar. Ameliyattan sonra da 2-3 gün hastanede yatılır.
Çok ciddi kilo problemi olan ve özellikle karaciğer yağlanması ön planda olan hastalarda ameliyattan önce 10- 15 günlük özel bir diyet programı uygulanabilir. Bu özel diyet programı ile karaciğeri küçülterek ameliyatın daha risksiz hale getirilmesi hedeflenir.

Tüp Mide Ameliyatında Yaş Sınırı Var Mıdır?

Genel olarak bakıldığında beyinsel ve kişisel gelişimini tamamlamamış bireylerde yani 18 yaştan önce tüp mide ameliyatı dâhil obezite cerrahi tercih edilmemektedir. Ancak çok nadir durumlarda;  uzunca bir süre çocuk psikiyatristi, beslenme, endokrin ve çocuk gelişim uzmanı denetiminde olmasına rağmen yeterli kilo veremeyen, ciddi obezite sınırlarını geçen buna bağlı olarak da erken dönemde ciddi metabolizma sorunları yaşayabilen çocuklarda cerrahi düşünülebilir. Ancak bu çok küçük bir hasta dilimidir.
Bu istisnai durumun haricinde 18 yaşından önce tüp mide ve diğer obezite cerrahileri yapılmamaktadır.
Üst sınır ise klasik bilgiye göre 65 yaş olarak kabul edilmekle birlikte genel durumu iyi, cerrahi işlemi kaldırabilecek ve beklenen hayat süresi uzun olan hastalarda daha ileri yaşlarda da tüp mide ameliyatı yapılabilmektedir.

Tüp Mide Ameliyatında Uygun Kilo Aralığı Nedir?

Obezite ameliyatlarında cerrahi işleme karar verilirken fazla kilo değil vücut kitle indeksi (VKİ) üzerinden hesaplama yapmak daha uygun ve iyi bir yöntemdir. Vücut kitle indeksi hastanın kg cinsinden ağırlığının metre cinsinden boyunun karesine bölünmesidir. Bu hesaplama sonucu çıkan rakam 18-25 arasındaysa vücut kitle indeksi normaldir. 25-30 arası VKİ’ine sahip kişiler obez değildir, bu gruba fazla kilolu denir. Ancak vücut kitle indeksi 30 ve üzerindeki kişiler obezdir. Obez olarak adlandırılan her hasta tüp mide veya diğer obezite cerrahi ameliyatları için uygun hastalar olmazlar.Vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde olup beraberinde obezitenin getirdiği rahatsızlıkları ve hastalıkları yaşayan hastalar tüp mide ameliyatına uygundur. Vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastaların hiçbir rahatsızlığı olmasa bile tüp mide ve diğer obezite ameliyatları olabilirler.
Hastanın diyabeti tüm diyet ve medikal tedavi denemelerine rağmen kontrol altına alınamıyorsa hastanın vücut kitle endeksi 30-35 arasında olursa dahi metabolik cerrahi için uygundur.

Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi, cerrahlar tarafından cilt üzerinde büyük kesiler açmadan karın boşluğu ve pelvis içerisine ulaşılmasını sağlayan bir cerrahi tekniktir. Minimal invaziv cerrahi olarak da bilinen laparoskopi, laparoskop adı verilen cihazlar ile yapılır. Laparoskop, uç kısmında yüksek çözünürlüklü kamera bulunan ışıklı ince bir tüptür ve karın ya da pelvis içinin rahatlıkla görülebilmesini sağlar. Kameradan elde edilen görüntüler bir monitör üzerine yansıtılır ve cerrah bu monitör üzerinden takip ederek işlemleri gerçekleştirir. Vücut içerisinin görülmesini sağlayan laparoskopun haricinde birkaç adet tüp benzeri aygıt ile de  karın içerisinde gerçekleştirilecek işlemler yapılır. Normal şartlarda açık ameliyat yöntemi ile karın içerisinin net olarak görülebilmesi için büyük bir kesi açılması gerekirken laparoskopi tekniğinde yalnızca birkaç adet 1-1,5 cm boyutlarında kesiye gerek vardır. Komplikasyon riski, iyileşme süresi, ameliyat sonrası iz oluşumu gibi büyük avantajları beraberinde getirir. Önceleri yalnızca safra kesesi ameliyatları ve jinekolojik ameliyatlar için tercih edilen bu yöntem günümüzde karaciğer, bağırsaklar ve diğer birçok organ için teşhis ve tedavi amaçlı tercih edilir.

Laparoskopi Nasıl Yapılır?

Laparoskopi, genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Hastaların ameliyat öncesinde anesteziye uygunluğuna bakılır. Ameliyattan 12 saat önce hasta yemek yemeyi ve su içmeyi kesmelidir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerden de ameliyattan birkaç gün önce bu ilaçları kullanmayı bırakmaları istenir. Ameliyata başlarken cerrah tarafından karın duvarında bir veya birkaç delik açılır. Bu deliklerden laparoskop, karın içerisini karbondioksit ile şişirmek için kullanılan tüp ve küçük cerrahi aletler yerleştirilir. Laparoskopik ameliyatlarda karın içerisi daha iyi bir görüş ve hareket alanı olması için karbondioksit gazı kullanılarak şişirilir. Sonrasında inceleme ve tedaviler kesiler kullanılarak yerleştirilen aletler ile gerçekleştirilir. Ameliyat bittiğinde karın içerisindeki karbondioksit gazı boşaltılır, aletler çıkarılarak kesilere dikiş atılır ve pansuman yapılır. Teşhis amaçlı uygulanan laparoskopik cerrahide işlem süresi genelde 30-60 dakika aralığındadır.Tedavi amaçlı laparoskopilerde ise yapılacak uygulamalara göre ameliyat süresi de değişkendir. Hastalar genelde aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Laparoskopik cerrahi, minimal invaziv (az zararlı) bir operasyon olduğundan komplikasyon riski açık operasyonlara oranla çok daha düşüktür. Fakat cerrahi bir girişim olduğundan nadir de olsa enfeksiyon, kesiler çevresinde kanama ve morluk, anesteziye bağlı mide bulantısı ve kusma gibi komplikasyonlar olabilir. Bu ihtimaller nedeniyle hastalar genelde 24 saat müşahede altında tutulur. Bazı hastalarda enfeksiyon riskine karşılık antibiyotik tedavisi uygulanması tercih edilir.

Laparoskopinin Riskleri Nelerdir?

• Açık ameliyata oranla çok daha düşük bir ihtimal olsa da kanama ve damar yaralanmaları ile enfeksiyona maruz kalma durumları söz konusu olabilmektedir.
• Organ yaralanmaları söz konusu olabilmektedir.
• Ameliyat sonrasında kesi yerinin enfeksiyona maruz kalması.

Laparoskopi Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler?

İlk 12 saat sıvı gıdalar alınmalıdır (Su, meyve suları, ayran vb.). Bulantı kusma olmaz ise katı gıdalara geçilir. Bulantı kusma olması veya karında şişlik olması durumunda doktorunuza haber vermelisiniz. Ameliyattan 48 saat sonra banyo yapılabilir.

Laparoskopi Ameliyatı Sonrası Karın Şişliği Ne Zaman Geçer?

Genelde ilk 1 hafta içinde de bu şişlik giderek azalır. Ameliyattan 1 ya da 2 ay sonra egzersizlere başlanırsa karın bölgesinde herhangi bir şişlik kalmaz. Uzun dönemde ameliyata bağlı karında şişlik olması beklenmez.

Laparoskopi Adetten Kaç Gün Sonra Yapılır?

Kısırlık şüphesi için gerçekleştirilen işlemde laparoskopi adet döneminin bitişini takip eden birkaç gün içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Laparoskopiden Kaç Gün Sonra Cinsel İlişkiye Girilir?

Laparoskopi sonrası kısa süreli cinsel aktivite kısıtlaması uygulanır. İnvaziv cerrahi uygulanmadığı durumlarda, işlem sonrası hafif vajinal kanama ve tüplerin kontrolü için uygulanan boya maddesinin mavi rengi birkaç gün devam edebilir. O yüzden üç dört gün sonra seksüel aktivite olabilir.

Laparoskopiden Sonra Ne Zaman Hamile Kalınır?

Laparoskopiden sonra ameliyata neden olan hastalığın yapısına ve ameliyat sonrası hastanın durumuna göre 3- 6 ay içinde hamile kalma şansı yüzde 50’ye yakın oranda artabilir.

Laparoskopiden Ne Kadar Sonra Tüp Bebek Yapılır?

Laparoskopik endometriozis cerrahisinden sonra hamile kalamayan çiftlerin yaklaşık %50 sinde 12 ay içinde kendiliğinden gebelik oluşur. Kendiliğinden gebe kalamayanlarda ise 1 yıl bekledikten sonra tüp bebek yapılması gerekir.

Laparoskopi Adetten Kaç Gün Sonra Yapılır?

Kısırlık şüphesi için gerçekleştirilen işlemde laparoskopi adet döneminin bitişini takip eden birkaç gün içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Endoskopi Nasıl Yapılır?

Endoskopi esnasında organların daha iyi görülmesi ve endoskopi cihazının rahat hareket edebilmesi için hava verilerek mide ve onikiparmak bağırsağı şişirilir. Daha sonra ucunda ışık kaynağı ve kamera olan hortum şeklindeki kıvrılıp bükülebilen endoskop cihazı ağız ve boğazdan sindirim yollarına itilir. Bu sayede yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının ilk kısmına ait görüntüler bir ekrana aktarılarak incelenir. Gerekirse endoskopi içerisinden geçirilen ve biyopsi forsepsi adlı özel bir tel ile doku örneği alınır. Daha sonra hortum  geri çekilerek hastanın ağzından çıkarılır ve işlem biter.

Endoskopinin Riskleri Nelerdir?

Gırtlakta yaralanma olursa geçici ses kısıklığı olabilir. İncelemenin bir parçası olarak küçük girişimlerin yapıldığı kolonoskopide riskler biraz daha yüksektir. Yapılan tüm işlemlerin yaklaşık %1’inde komplikasyonlar görülebilir.

İşlem sırasında olası kalp ve solunum risklerine karşı nabız, kan basıncı ve oksijen satürasyon izlenir. Endoskopi sırasında doku örneği alındıysa işlemden sonra dışkıda kan görülebilir. Fakat bu işlemden yaklaşık 24 saat sonra kaybolur.

Endoskopiden Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Endoskopiden sonra 2 saat bir şey yenilip içilmemelidir. Bu endoskopiden sonra olabilecek mide bulantısı ve kusmayı engeller. 2 saat sonrasında ise beslenmeye sıvı olarak başlamanız tavsiye edilir.

Endoskopi Ağrılı Bir İşlem Midir?

Endoskopi esnasında boğaz uyuşturucu spreyle uyuşturulduğu için hastalar genelde herhangi bir ağrı hissetmez. Bazı hastalar boğaz ağrısına benzer şekilde hafif bir rahatsızlık duyabilir. Bazı hastalarda ilaç enfeksiyonu ile sedasyon adlı kısa süreli uyutma işlemi uygulanır.

Endoskopide Parça Alınması Nedir?

Endoskopi esnasında şüpheli görünen bölgelerden biyopsi alınabilir, midede bakteri (Helicobacter pylori) varlığını araştırmak için biyopsiler alınabilir. Tüm hastaların endoskopi konusunda en büyük tedirginliği işlem sırasında neler yaşayacağı, bulantı-öğürme gibi rahatsızlıkların meydana gelmesidir.

Mide Balonu Kaç Kiloda Takılır?

Mide Balonu için bir kilo sınırlaması yoktur. Vücut Kitle İndeksi 25 kg/m2 üzerinde olan fazla kilolu yada 30 kg/m2 üzerinde olan obezite hastalarında uygulanabilir.

Mide Balonu Çıkınca Kilo Alınır Mı?

Mide balonu çıktıktan sonra hastada yeniden acıkma ve midede boşluk hissi olacaktır. Bu yüzden beslenme ve egzersiz gibi düzene devam etmek, yeniden kilo almamak çok önemlidir. Mide bir anda büyümüş gibi his yaşanır ve yeme dürtüsü olur. Yani mide balonu çıktıktan sonra yeniden kilo almak olabilir.

Mide Balonundan Sonra Nasıl Beslenilir?

Mide balonu ameliyatından sonraki ilk iki-üç gün tamamen sıvı bir diyet tavsiye edilir. Hastalar bu dönemde tanesiz-duru çorbalar, meyve suları, soya sütü, komposto tükebilir. Günlük su tüketim miktarı en az 1,5 litre, yaz aylarında ise yaklaşık 2 litre olmalıdır.

Mide Balonu Varken Alkol Alınır Mı?

Mide balonu taktırmadan birkaç gün öncesinde alkol de alınmamalıdır. Mide balonu sonrasında alkol de sigara gibi reflüsel şikayetleri artırabilir. Bu yüzden ilk günlerde hiç kullanılmaması, ilerleyen zamanlarda da mümkün olduğunca alkolden uzak durulması gerekir.

Mide Balonu Sonrası Kramplar Ne Zaman Geçer?

Bu durumda mide bulantısı ve kramplar son derece normaldir. Hastadan hastaya değişmekle birlikte bu alışma dönemi şikayetleri ilk günde sonlanabileceği gibi 7 güne kadar sürmesi de olağandır.

Mide Balonu Tekrar Takılır Mı?

Mide balonu takılmasından sonra uygulama yapılan balona göre 6-12 ay sonrasında mide balonunun tekrar çıkarılması gerekir. Ancak, tekrar kilo alma ya da mide balonunu delinmesi gibi çeşitli sebeplerden mide balonunun tekrar takılması gerekebilir.

Mide Balonu Reflü Yapar Mı?

Mide balonu takıldıktan sonra mide balonu uygulamasının yan etkisi yok denecek kadar azdır. Uygulama sonrasında ülser, reflü, bulantı, kusma, kanama, tıkanma ve delinmede gibi komplikasyonlar görülebilir.

Gastroplasti Nedir?

Endoskopik sleeve gastroplasti, endoskopik olarak yani ağızdan girilerek, kesi olmadan midenin küçültülmesidir. Hasta işlemden sonra  sağlıklı bir şekilde kilo verme sürecine girer ve kalıcı sonuçlara kısa zamanda ulaşılabilir. Birinci yılın sonunda ortalama kilo kaybı % 17-20 oranındadır.

Gastrik Bypass Tehlikeli Mi?

En ciddi risk mide ile ince bağırsak arasındaki bağlantıda olabilecek kaçak (sızıntı) ve bunun sonucu olabilecek ikinci bir ameliyattır. İlave bir takım cerrahi riskler obeziteye bağlı olarak artar. Ayaklarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu (emboli) ve kardiyak problemlere rastlanabilir.

Gastrik Bypass Sonrası Kilo Alınır Mı?

Gastric Bypass ameliyatlarından sonra kilo verme yaklaşık 1,5-2 sene kadar devam eder. Bazı durumlarda hastalar fazla kilolarını bu süreç tamamlamadan verebilir ve kilo vermeleri daha erken dönemlerde durabilir.

Gastrik Bypass Ameliyatı Kimlere Uygulanabilir?

18-65 yaş arası, vücut kitle indeksi 35 ve üzeri olan, ameliyata girmesine engel olacak herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan herkese tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları yapılabilir.

Mide Bypass Nedir?

Gastrik bypass ameliyatı bypass kelimesinin anlamı olan “mideden bağırsağa geçiş yolu”  yapılmasıdır.Midenin büyük bir kısmının devre dışı bırakılmasıyla kilo verilmesini amaçlayan ve mideyi hedef alan bu teknik her ne kadar sıklıkla obezite cerrahisinde duyulsa da diğer organlara da uygulanır.

Ameliyat öncesi beslenmede nelere dikkat etmeliyim?

Ameliyat öncesi süreçte kalori alımının azaltılması, öğün sayısının artırılması ve öğün süresinin uzatılması önemlidir.

Ameliyat sonrası hangi besinler yasak olacak?

Kuru baklagiller, kafein, alkol, gaz yapan sebzeler ve asit içeriği yüksek meyveler ameliyat sonrası en az 2 ay kullanılmamalıdır.

Ameliyat sonrası hangi destekleri kullanacağım?

Protein desteği, multivitamin, probiyotik desteği kullanılması gereken desteklerdir.

Ameliyat sonrası ne kadar protein almalıyım?

60-80 gram protein alınmalıdır.

Ameliyat sonrası protein desteklerini ne kadar süre kullanacağım?

Besinlerle yeterli miktarda protein alımı artana dek en az 2-3 ay protein destekleri kullanılmalıdır.

Ameliyat sonrası sıvı diyeti ne kadar süre uygulayacağım?

Sıvı diyeti 2 hafta uyguluyoruz.

Ameliyat sonrası ne zaman katı beslenmeye geçebilirim?

Ameliyat sonrası 1. Ay itibariyle yumuşak katıların diyete eklenmesiyle katı beslenmeye başlanabilir.

Ameliyat sonrası ne zaman tüm besin gruplarını tüketmeye başlayabilirim?

6.ay itibariyle tüm besin grupları tüketilebilmektedir.

Ameliyat sonrası Ne zaman alkol tüketebilirim?

6.ay itibariyle tüketilebilmektedir.

Ameliyat sonrası ne zaman baharat tüketebilirim?

1.ay itibariyle acı baharatlar dışındaki baharatlar tüketilmeye başlanabilir.

Ameliyat sonrası ne zaman kahve tüketebilirim?

2. Ay itibariyle kahve tüketimine başlanabilir.

Ameliyat sonrası ne kadar kilo verebilirim?

İlk 6 ay ortalama beklenti aylık 4,5-7,5 kg iken sonraki 6 ay aylık ortalama 2-3 kg’dır.

Ameliyat sonrası ne zaman yürüyüş / egzersiz yapmaya başlayabilirim?

1. Ay itibariyle düzenli yürüyüş ve egzersizlere başlanabilir.

Ameliyat sonrası ilk ay hangi bitki çaylarını kullanabilirim?

Ihlamur, rezene, kuşburnu çayları ve açık siyah çay tüketilebilir.

Ameliyat ya da balon işlemi sonrası ne kadar sıvı tüketmeliyim?

En az 1500 ml sıvı hedefi olmalıdır.

Ameliyat sonrası öğün süresi ne kadar olmalı?

Bir öğün süresi en az 30 dakika olmalıdır.

Ameliyat ya da balon işlemi sonrası kabızlık durumu gelişirse ne yapmalıyım?

Diyette posa içeriği yüksek besinler artırılabilir, posa desteği kullanılabilir ya da magnezyum desteği başlanabilir.

Ameliyat sonrası sıvı diyette meyve suyu tüketebilir miyim?

Taze sıkılmış, şekersiz meyve suları öğün aralarında tüketilebilir.

Sıvı diyet aşamasında hangi çorbaları tüketebilirim?

Sıvı diyet süresince acısız tarhana çorbası, et ve tavuk suyu, süzülmüş sebze çorbaları ve sebze suları tercih edilebilir.

Balon işlemi sonrası uygulanacak diyet nasıl olmalıdır?

Balon işlemi sonrası ilk bir hafta sıvı ve püre diyet uygulanmakta 1 hafta sonunda katı beslenmeye yavaş yavaş geçilebilmektedir.

Balon işlemi sonrası hangi besinlerden uzak durulmalı?

Gaz yapan besinlerden (kuru baklagil, bulgur, brokoli vb), gazlı içeceklerden, çok sıcak ve soğuk besinlerden ve alkolden uzak durulmalıdır.

Ameliyat sonrası en sık yapılan yanlışlar nelerdir?

Protein ve multivitamin desteği kullanmamak, her gün tartılmak, yeterli su içmemek, öğün atlamak, hızlı besin tüketmek

Balon işlemi sonrası beslenmede yapılan yanlışlar nelerdir?

Gazlı içecek tüketmek, öğün atlamak, hızlı besin tüketmek, her gün tartılmak, yeterli su tüketmemek

Ameliyat sonrası Kilo koruma programı ne kadar sürmeli?

Kilo koruma programları en az 1 yıl sürmelidir.

Ameliyat ya da balon işlemi sonrası tartılma sıklığı ne olmalıdır?

Maksimum haftada 1 kez tartım yapılmalıdır.

Ameliyat sonrası bir hasta ne kadar süre diyet desteği almalıdır?

Koruma süreciyle birlikte diyet desteği en az 2 yıl sürmelidir.

Ameliyat sonrası Kilo verme hızını etkileyen etmenler nelerdir?

Bireyin yaşı, cinsiyeti, ameliyat öncesi vücut ağrılığı, diyete ve kullanılan desteklere uyum, fiziksel aktivite durumu kilo verme hızını etkileyen başlıca etmenlerdir.

Balon işlemi sonrası alınması gereken protein miktarı ne olmalıdır?

60-80 gram olmalıdır.

Psikolog Kimdir?

Sadece psikoloji “lisans” programından mezun olan kişiler, psikolog unvanını kullanabilirler. Psikologlar, bireyin bireysel ve toplumsal tutum, davranış, düşünme ve duygu durumlarını inceleyen; davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel tanım ve açıklamalarını temel alan meslek mensuplarıdır.

Kilo Al-Ver Döngüsünde Tekrar Eden Etmenler Nelerdir?

Alma-verme döngüsünde tekrar eden duygusal dünyaya ait bir tekrar olabilir. İhmal, değersizlik, sevgisizlik, görmezden gelinme, şiddet, küçümsenme beslenme ve yemek ile kurulan ilişki üzerinden kendini gösteriyor olabilir.

Hedeflenilen Kiloya Ulaşmama Rağmen Neden Psikolojimi Düşünmek Zorundayım?

Bireyin duygusunu takip etmek, o açlık duygusunun gerçek fiziksel açlık mı yoksa duygusal açlık mı olduğuna karar vermek, eğer gerçek açlık ise bu ihtiyacı gidermek için uygun içeriği oluşturmak ve gözetmesi gerekmesi oldukça önemlidir. Tüm bunları yürütebilmek için bedendeki semptomları ve ruh halindeki değişiklikleri izlemek, takip etmek gerekmektedir. Özetlemek gerekirse, kişinin kendine yakınlaşması, kendi ile olabilmesi, kendi ile arasına başka şeyleri koymaması gerekmektedir. Kendi ile arasına başka bir şey koyması kişinin ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu, ne düşündüğünü, deneyimlediği şeylerin onun için anlamının ne olduğuna yönelik mesafe almasına neden olur.

Bariatrik Cerrahi Öncesi/Sonrası Gittiğim Terapide, Başka Konulardan Konuşmamızın Sebepleri Nelerdir?

Psikolog ile danışanın iş birliğinde daha hızlı, daha fazla kilo verilmesinden ziyade; gerçekçi, sağlıklı bir bakış açısı ile beden ve yemekle ilişki kurmak, kişinin ruhsallığına ait konuların kendisini nasıl yeme davranışı üzerinden gösterdiğini keşfedip, asıl meseleyi sahiplenmesi amaçlanmaktadır.

Ameliyat Sonrası Duygusal Olarak Yemelerimin Artmasının Sebepleri Nelerdir?

Duygusal yeme davranışı; olumsuz duygular karşısında, duyguları dizginlemek veya azaltmak için başvurulan bir yeme davranışıdır. Duygusal yeme davranışını tetikleyen bazı durumlar vardır. Bu tetikleyen durumlar genel olarak olumsuz duygular ve olumsuz duyguları düzenlemek amacıyla yemek yemektir. Bahsedilen bu durumlar, duygusal yeme davranışı olarak ortaya çıkar.

Aile Bir Çocuğun Yeme Davranışını Şekillendirebilir Mi?

Çocuğun gelişimi sırasında anne ya da babanın manipülatif, kısıtlayıcı, çocuğun sınırlarını ihlal edici, aşırı korumacı, aşırı mesafeli ve anne veya babanın kendi sorunlarını çocuğa yansıtıp çocuktan duygusal destek beklemesi gibi durumlar çocuğun yemek ile kurduğu ilişkiyi şekillendirmektedir.

Ameliyattan Sonraki ilk 6 ay Süreçte Beni Neler Beklemektedir?

Bu süreç balayı dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde hızlı ve etkili kilo vermenin söz konusu olduğu söylenebilir. Ancak zaman zaman yanlış yeme davranışları nüksedebilmektedir.

Bana Psikolojik Testler Uygulayacak Mısınız?

Evet. Size uygun olan ölçek/ölçekler belirleyip, ölçekleri talimatlara uygun bir şekilde yapmanızı isteyeceğim.

Ameliyata Psikolojik olarak hazır hissetmiyorum. Ne yapmalıyım?

Ameliyat öncesi diyetisyen ve psikolog görüşmesi zihinsel hazırlık sürecinin parçalarıdır. Ameliyatı düşünen kişi ameliyat öncesi ve sonrasına dair bazı izlenimlere ve kaygılara sahip olabilir. Bunların netleştirilmesi, yanlış bilinenlerin düzeltilmesi konforlu bir cerrahi süreci için önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir